Innhold
Registrer deg som kunde hos Tema Musikk AS!

Her kan du registrere deg som kunde hos Tema Musikk AS. På denne måten vil vi kunne kontakte deg når vi har spesielle tilbud, kampanjer eller tilsvarende.

Hvis du vil registrere deg som privatperson, fyller du kun ut navn. Hvis du vil registrere et korps eller en organisasjon, fyller du ut navn og eventuelt en kontaktperson.


Korps / Organisasjon
Navn / Kontaktperson
E-post
Postadresse
Postnummer
Poststed
Telefon
Telefax
Ev. Mobil
Nyhetsbrev Kryss av her dersom du ønsker å motta vårt nyhetsbrev
Sidene er laget av laserlasse.
Tema Musikk AS - Strandgt 225, 5004 Bergen. 55 56 03 33.